Kompetencer

Vi har stærke kompetencer inden for salg og skadesbehandling af ledighedsforsikringer. Hver dag leverer vi økonomisk tryghed og kvalificeret sparring og rådgivning til vores kunder på vejen mod deres nye job. Vi var i 2010 de første på markedet, der tilbød vores kunder en lønforsikring som supplement til a-kassemedlemskabet. 

Økonomisk tryghed

Det vigtigste når man er ledig er at komme godt og hurtigt videre til et nyt job. For at kunne fokusere 100 % på jobsøgningen, er det vigtigt at man ikke samtidig skal bruge sin energi på økonomiske bekymringer. Målet er at hjælpe vores kunder med at bevare levestandarden i perioder, hvor de er hårdt ramt på økonomien.

Vi ved at mange har svært ved at klare sig for dagpengene alene, da dagpengenes kompensationsgrad er blevet forringet betydeligt de seneste år. Derfor tilbyder et fleksible produkter, hvor dækningen og forsikringsvilkårene kan tilpasses den enkeltes behov.

Vi fjerner de økonomiske bekymringer – så kunden får frigivet energi til at finde nyt job.

Sparring på jobsøgning og karriere - både til ledige og kunder med job

Vi ved, at det vigtigt at hjælpe kunden videre så hurtigt som muligt efter en opsigelse. Derfor ser vi også, at cirka 30 % af vores kunder med Lønsikring aldrig når at blive ledige, fordi de finder job allerede i opsigelsesperioden. Samtidig kan vi konstatere, at kunder er har Lønsikring i gennemsnit er ledige i kortere tid, end kunder uden Lønsikring.

Vi leverer ikke kun sparring og rådgivning til ledige kunder. I flere af vores produkter har den forsikrede kunde også mulighed for at få karriererådgivning i perioder, hvor man har et job. Det kan være, at kunden ønsker at udvikle karrieren via brancheskrift, faglig og personlig kompetenceudvikling. På den måde er vi med at sikre, at vores kunder får de bedste redskaber til at bevare en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvorfor er ledighedsforsikringer så populære?

Dagpengene reguleres hvert år  – men stigningen udgør 0,3 % mindre end den generelle lønudvikling. Stadig flere tegner derfor private ledighedsforsikringer, fordi dagpengenes kompensationsgrad og tilliden til dagpengesystemet udhules. På knap tre år er antallet af lønsikringsforsikrede steget med 25 %. 

Udviklingen i ledighedsforsikringer siden 2010

Ved årsskiftet 2018/2019 var 273.000 personer omfattet af en lønforsikring ved siden af deres a-kassemedlemskab. Det svarer til. at hver 10. a-kassemedlem tegner en ledighedsforsikring. I dag udgør dagpengene kun 47 % af en gennemsnitsløn i industrien. Fra 2010 til 2018 er antallet af forsikrede steget med godt 250.000 personer. I 2021 har knap 400.000 danskere en lønsikring - svarende til næsten hver 7. lønmodtager.

Kilde: Forsikring og Pension