Lønsikring - et økonomisk supplement til dagpenge

Det kan være svært at betale alle faste udgifter, hvis man bliver ledig og skal klare sig for dagpenge alene. Derfor tilbyder vi Lønsikring, hvor man sammen med dagpengene kan få dækket op til  90 % af sin månedsløn i tilfælde af ledighed.

 

Fordele med Lønsikring
Lønsikring er et fleksibelt produkt, hvor dækningen tilpasses efter behov og bruttoløn. Dækningen kan aftales efter ønske - typisk tilbyder vi på Lønsikring fra 1.000 og op til 21.000 kr. om måneden oven i dagpengene. I 2023 udgør dagpengene 19.728 kr. om måneden før skat. 

 

Hvis økonomisk tryghed i tilfælde af ledighed er vigtigt, er det en fordel at tegne Lønsikring som supplement til a-kasse-medlemskabet. Vores Lønsikring kan tegnes uanset hvilken a-kasse man er medlem af og anbefales hvis den månedlige bruttoløn er over 25.035 kr.

 

Outplacement
Lønsikring dækker også et outplacementforløb med professionel sparring på jobsøgningen og arbejdslivet. Outplacementforløbet kan være digitalt eller personligt afhængig af de aftalte vilkår for forsikringen.

 

Kvalifikation
Kvalifikationsperioden er den periode, hvor man skal have betalt præmie og have haft fast arbejde, inden vi kan udbetale Lønsikring. Kvalifikationsperiodens længde kan aftales individuelt alt efter behov.

 

Selvrisiko og udbetaling
Der er selvrisikoperiode på 0-30 dage, inden forsikringen kan blive udbetalt. Udbetalingsperiodens længde kan aftales individuelt og er typisk mellem 6-12 måneder.

 

Sådan får du mere at vide
Send en mail til info@friforsikring.dk og få mere at vide om Lønsikring.

 

Se medarbejdere i Fri Forsikring