Afgifter

Som forsikringsselskab er vi af staten blevet pålagt at opkræve afgifter på forsikringspræmien. Ud over forsikringspræmien opkræver vi derfor også statsafgift på 1,1% af præmien på vores forsikringsprodukter. 

Statsafgiften tilfalder ikke Fri Forsikring A/S men afregnes direkte til staten.