Lønsikring - et økonomisk supplement til dagpenge

Det kan være svært at betale alle faste udgifter, hvis man bliver ledig og skal klare sig for dagpenge alene. Derfor tilbyder vi Lønsikring, så kunden sammen med dagpengene kan få dækket op til  90 % af sin månedsløn ved ledighed.

 

Fordele med Lønsikring
Lønsikring er et fleksibelt produkt, hvor dækningen tilpasses kundens behov og bruttoløn. Dækningen kan aftales efter ønske - typisk tilbyder vi på Lønsikring fra 1.000 og op til 21.000 kr. om måneden oven i dagpengene. I 2021 udgør dagpengene 19.322 kr. om måneden før skat. 

 

Hvis økonomisk tryghed i tilfælde af ledighed er vigtigt for kunden, er det en fordel at tegne Lønsikring som supplement til a-kasse-medlemskabet. Vores Lønsikring kan tegnes uanset hvilken a-kasse kunden er medlem af og anbefales hvis den månedlige bruttoløn er over 24.545 kr.

 

Outplacement
Lønsikring dækker også et outplacementforløb med professionel sparring på jobsøgningen og arbejdslivet. Outplacementforløbet kan være digitalt eller personligt afhængig af de aftalte vilkår for forsikringen. Det er vores samarbejdspartner Job Vision, der varetager outplacementforløbet.

 

Kvalifikation
Kvalifikationsperioden er den periode, hvor kunden skal have betalt præmie og have haft fast arbejde inden vi kan udbetale Lønsikring. Kvalifikationsperiodens længde kan aftales individuelt alt efter kundens behov.

 

Selvrisiko og udbetaling
Der er en selvrisikoperiode på 30 dage, inden forsikringen kan blive udbetalt. Udbetalingsperiodens længde kan aftales individuelt og er typisk mellem 3-12 måneder.

 

Sådan får du mere at vide
Send en mail til info@friforsikring.dk og få mere at vide om Lønsikring.

Vi fortæller jer også gerne, hvordan I som fx bank, pensions- eller forsikringsselskab kan tilbyde Lønsikring til jeres kunder i samarbejde med os

 

Se alle produkter

Se medarbejdere i Fri Forsikring