Om Fri Forsikring A/S

Hvem står bag Fri Forsikring A/S?

Fri Forsikring A/S blev stiftet den 14.07.2015 og er ejet af Krifa Holding A/S. Krifa Holding ejer derudover en række andre selskaber, bl.a. Trinity Hotel og Konferencecenter. Det er Kristelig Fagforening, der ejer Krifa Holding A/S. 

Medlem af Garantifonden

Fri Forsikring er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Garantifonden dækker vores kunder i tilfælde af selskabets konkurs.

 

Klagemuligheder

Hvis du er uenig eller utilfreds med en afgørelse, vi har truffet, kan du skrive til Fri Forsikrings klageansvarlige, Anders Kaaberbøl, og få revurderet afgørelsen. Ønsker du at klage over den afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.  Det er ikke en betingelse for at klage til Ankenævnet for Forsikring, at du først har klaget til den klageansvarlige hos Fri Forsikring A/S.

 

Se også

Regnskaber 

Medarbejdere

Sådan arbejder vi  

Behandling af persondata