Generalforsamling 2024 i Fri Forsikring A/S

Aarhus den 12.marts 2024 - indkaldelse til generalforsamling i Fri Forsikring A/S

 

Dato for generalforsamling: 2. april 2024

Tid: kl. 10-11

StedFri Forsikring A/S, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år 2023
  3. Fremlæggelse af årsregnskab 2023 med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
  4. Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Offentliggørelse af lønoplysninger i henhold til selskabets lønpolitik
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
  9. Eventuelt

Venlig hilsen

 

Tanya Sørensen

bestyrelsesformand