Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Fri Forsikring A/S

Aarhus den 26. februar 2019

 Dato 14. marts 2019
 Tid 12.00 -13.00
 Sted Fri Forsikring A/S, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år 2018
  3. Fremlæggelse af årsregnskab 2018 med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
  4. Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Offentliggørelse af lønoplysninger i henhold til selskabets lønpolitik
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
  9. Eventuelt

 

Venlig hilsen

Preben R Jørgensen

bestyrelsesformand