Jobsikring - et alternativ til a-kassen

Ikke alle kan forsikres i en a-kasse. Derfor tilbyder vi JobSikring, som er et et alternativ til det traditionelle a-kasse-medlemskab, og som dækker op til 90 % af kundens månedsløn ved ledighed. Produktet anbefales, hvis kundens månedlige bruttoløn ligger over 24.155 kr.

 

Fordele med JobSikring
JobSikring er det rette alternativ, hvis kunden foretrækker at være uafhængig af a-kassesystemet og værdsætter frihed til at fokusere 100 % på jobsøgningen - samt professionel sparring gennem hele processen. JobSikring kan også være en løsning, hvis kunden ikke opfylder kravene for at kunne få dagpenge i a-kassen, fx ved ophold i udlandet i en længere periode. Vi anbefaler JobSikring, hvis den månedlige bruttoløn er over 24.155 kr. og der kan vælges en dækning fra 20.000 kr. op til 30.000 kr. pr. måned.

 

Outplacement
Forsikringen dækker også et outplacementforløb med professionel sparring på jobsøgningen og de bedste tips og redskaber til at komme videre i arbejdslivet. Kunden kan også få sparring på karriere og arbejdsliv, i perioder hvor kunden ikke er ledig.

 

Kvalifikation
Kvalifikationsperioden er på kun 6 måneder, og er den periode, hvor kunden skal have betalt præmie og have haft fast arbejde inden vi kan udbetale JobSikring i tilfælde af ledighed.  

 

Selvrisiko og udbetaling
Der er en selvrisikoperiode på 30 dage, inden forsikringen kan blive udbetalt. Herefter udbetaler vi JobSikring i op til 3 x 6 måneder ved ledighed. 

 

Sådan får du mere at vide
Send en mail til info@friforsikring.dk, og få mere at vide om JobSikring.

Vi fortæller jer også gerne, hvordan I som fx bank, pensions- eller forsikringsselskab kan tilbyde JobSikring til jeres kunder i samarbejde med os!

 

Se alle produkter

Se medarbejdere i Fri Forsikring

Sådan arbejder vi